Plan połączenia spółek – Aura Medic Południe Sp. z o.o.

Plan połączenia spółek Aura Medic Południe Sp. z o.o. z Bonus Diagnosta Sp. z o.o.

BD_AMP_plan_polaczenia_220518