KLAUZULA ZGODY NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO

INFORMACJA DLA PACJENTA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOMMA Diagnostyka Obrazowa S. A. z siedzibą Poznaniu, przy ul. Piotra Ściegiennego 84A, zwana dalej Spółką;
 • Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pan Arkadiusz Komenda (e-mail: iod@tomma.com.pl);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu diagnostycznego na podstawie 6 ust 1 lit. b i art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów określonych w art. 29, ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu diagnostycznego.
  W przypadku nie podania przez Pana/Panią danych osobowych niemożliwym będzie przeprowadzenie procesu diagnostycznego;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami i rozumiem ich treść.