Chat with us, powered by LiveChat

Teleradiologia


Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku medycznego od roku 2008 oferujemy usługę wykonywania opisów badań radiologicznych drogą teletransmisji. Świadczone przez nas usługi dotyczą opisów badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i radiologii konwencjonalnej. Przy wykorzystaniu łączy internetowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem jednostka medyczna przesyła obrazy do naszego centrum teleradiologii i po zgłoszeniu oczekuje na gotowy opis badania.

Nasze centrum teleradiologiczne działa w systemie 24-godzinnym przez siedem dni w tygodniu.

Badania opisywane są w dwóch trybach – planowym i pilnym. Opisy badań planowych wykonujemy do 48 godzin, a w trybie pilnym maksymalnie do 2 godziny.

Dla zapewnienia ciągłości świadczeń nasze centra opisowe położone są w różnych lokalizacjach, co eliminuje możliwość wystąpienia awarii.

Gwarantowana wysoka jakość opisów możliwa jest dzięki współpracy z kilkudziesięcioma radiologami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w opisywaniu badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz klasycznej radiologii.

Obecnie w systemie teleradiologii obsługujemy ponad 100 podmiotów medycznych.

Teleradiologia rozwiązuje powszechny problem, z którym boryka się większość placówek opieki zdrowotnej – konieczność pozyskania wykwalifikowanej i doświadczonej kadry specjalistów-radiologów. Nasze usługi teleradiologii pozwalają obniżyć koszty prowadzenia zakładów diagnostyki obrazowej przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości wykonywanych opisów badań.

Zapewniamy:

  • wysoką jakość opisów badań,
  • krótki czas oczekiwania na opis,
  • bezpieczny, szyfrowany przesył obrazów diagnostycznych i ich archiwizację,
  • instalację systemu w lokalizacji użytkownika,
  • szkolenie personelu medycznego,
  • całodobową pomoc i nadzór techniczny.

Teleradiologia

Opisujemy badania
łącznie z ponad 100 jednostek

Ponad 700 000 opisanych badań rocznie

Zespół liczy
80 lekarzy radiologów

Referencje

Skontaktuj się z nami