Teleradiologia


Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku medycznego, od roku 2008 oferujemy usługę wykonywania opisów badań radiologicznych drogą teletransmisji. Świadczone przez nas usługi dotyczą opisów badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i radiologii konwencjonalnej. Przy wykorzystaniu łączy internetowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem, jednostka medyczna przesyła obrazy do naszego centrum teleradiologii i po zgłoszeniu oczekuje na gotowy opis badania.

Nasze centrum teleradiologiczne działa w systemie 24-godzinnym przez siedem dni w tygodniu.

Badania opisywane są w dwóch trybach – planowym i pilnym. Opisy badań planowych wykonujemy do 24 godzin, a w trybie pilnym maksymalnie do 1,5 godziny.

Dla zapewnienia ciągłości świadczeń nasze centra opisowe położone są w różnych lokalizacjach, co eliminuje możliwość wystąpienia awarii.

Gwarantowana wysoka jakość opisów możliwa jest dzięki współpracy z kilkudziesięcioma radiologami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w opisywaniu badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz klasycznej radiologii.

Obecnie w systemie teleradiologii obsługujemy ponad 50 podmiotów medycznych.

Teleradiologia rozwiązuje powszechny problem, z którym boryka się większość placówek opieki zdrowotnej – konieczność pozyskania wykwalifikowanej i doświadczonej kadry specjalistów-radiologów. Nasze usługi teleradiologii pozwalają obniżyć koszty prowadzenia zakładów diagnostyki obrazowej przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości wykonywanych opisów badań.

Zapewniamy:

  • wysoką jakość opisów badań,
  • krótki czas oczekiwania na opis,
  • bezpieczny, szyfrowany przesył obrazów diagnostycznych i ich archiwizację,
  • instalację systemu w lokalizacji użytkownika,
  • szkolenie personelu medycznego,
  • całodobową pomoc i nadzór techniczny.

Teleradiologia

Opisujemy badania
łącznie z 84 jednostek

833 956
opisanych badań

Zespół liczy
40 lekarzy radiologów

Referencje

Skontaktuj się z nami