Pracownie Diagnostyki Obrazowej Tomma


Skuteczna diagnostyka obrazowa

38 pracowni
w całej Polsce

Rocznie wykonujemy
ponad 280 tys. badań

Mamy już
29 lat doświadczenia