Polityka prywatności

Załącznik nr 1 – POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

  1. Zachowując prawo do prywatności użytkowników portalu oraz spełniając wymogi wynikające z przepisów prawa, Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Ściegiennego 84a, 60-147 Poznań, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000631790 , NIP 777-10-59-609,REGON 630590525, publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje, w jaki sposób dane przekazane przez Użytkowników Portalu są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, 2281) jest Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Ściegiennego 84a, 60-147 Poznań, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000631790 , NIP 777-10-59-609,REGON 630590525.
  3. Administrator w szczególności analizuje ochronę prywatności Użytkowników. Administrator z należytą starannością selekcjonuje oraz wprowadza właściwe środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a także zabezpieczenia o charakterze programistycznym, przede wszystkim dotyczące systemów szyfrowania danych. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Nad procesem przetwarzania danych sprawowana jest stała kontrola przez Administratora, ograniczająca jednocześnie dostęp do danych w możliwie największym stopniu, która ponadto udziela stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Portalu.
  4. W przypadku korzystania z niektórych Usług, Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi.
  5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści lub rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Portalu, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Portalu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Portalu. Na podstawie danych osobowych Użytkowników może być przeprowadzona weryfikacja, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także świadczeniem usług przez Operatora. Informacje marketingowe i handlowe będą przekazywane Użytkownikowi tylko po wyrażeniu zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  6. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
  7. Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu administratorowi danych, zgodnie z prawem do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych.
  8. Portal wykorzystuje pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Portalu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Portalu. Uzyskane przez Administratora informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Administrator informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Portalu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.
  9. Zmiany w Polityce prywatności będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Polityki prywatności na Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
  10. Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@tomma.com.pl.