KontaktTOMMA Diagnostyka Obrazowa S.A.


ul. Piotra Ściegiennego 84A, 60-147 Poznań

+48 61 894 04 70

+48 61 894 04 95

biuro@tomma.com.pl


Skontaktuj się z nami

NIP: 777 -10-59-609

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy,
Numer KRS: 0000631790.

Wysokość kapitału zakładowego: 121 000,00 zł

Skontaktuj się z nami