Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ)

W przypadku poszczególnych badań nie należy jeść 3 godziny przed badaniem oraz pić 1 godzinę przed badaniem. Ubiór nie powinien zawierać elementów metalowych. Przy badaniach głowy nie należy używać lakieru, pianki, żelu do włosów oraz należy zmyć makijaż.

Nie należy jeść 6 godzin przed badaniem oraz pić 3 godziny przed badaniem.

Badania TK i MR różnią się od siebie między innymi zastosowaną technologią oraz wskazaniami do wykonania badania.
Badanie rezonansu magnetycznego (MR) stanowi metodę obrazowania ciała umożliwiającą uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów narządów i tkanek w organizmie. Technika uzyskiwania obrazów MR oparta jest na oddziaływaniu falami radiowymi o różnej częstotliwości na organizm umieszczony w silnym polu magnetycznym. Badanie MR jest bezbolesne i nieinwazyjne. Badanie rezonansu magnetycznego wskazane jest do diagnostyki planowej oraz w ramach profilaktyki. Badanie można wykonać również bez skierowania lekarskiego.
Badanie tomografii komputerowej (TK), to metoda obrazowania która wykorzystuje promieniowanie jonizujące. Promieniowanie to ma zdolność przenikania przez organizm umożliwiając zobrazowanie jego wnętrza. Badanie tomografii komputerowej rekomendowane jest najczęściej do diagnostyki urazów, przy chorobach kości czaszki, zatok, jam nosa, gardła i krtani, w diagnostyce onkologicznej, a także w nagłych przypadkach zagrożenia życia. Do wykonania badania TK niezbędne jest skierowanie lekarskie.
Na skierowaniu na badanie MR lub TK decyduje lekarz w zależności od diagnozowanej okolicy anatomicznej i stanu zdrowia pacjenta.

Badanie kreatyniny należy wykonać w przypadku planowanego badania z kontrastem. Wynik badania kreatyniny nie może być starszy niż 14 dni.

Wynik badania można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną (po wcześniejszym wypełnieniu druku upoważniającego wskazaną osobę do odbioru badania). W szczególnych przypadkach wynik może zostać nadany pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Istnieje również możliwość, aby pobrać opis badania online poprzez Portal Pacjenta, po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego i podpisaniu regulaminu korzystania z funkcjonalności.

Upoważnienie do wydania wyniku badania

O podaniu kontrastu decyduje lekarz radiolog lub lekarz kierujący.

Możliwa jest obecność osoby towarzyszącej, która pomoże przygotować się do badania, jednak podczas wykonywania badania w gabinecie może przebywać tylko Pacjent.

Należy zabrać ze sobą:
- Skierowanie (jeżeli je posiadamy),
- Wyniki wcześniejszych badań,
- W przypadku badań z kontrastem – wynik badania poziomu kreatyniny we krwi (wynik nie może być starszy niż 14 dni),
- Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

Nie, na badanie komercyjne nie jest potrzebne skierowanie, z wyjątkiem badań skierowanych w ramach pakietów medycznych i ubezpieczeniowych.

Tak, na badanie tomografii komputerowej potrzebne jest skierowanie od lekarza, niezależnie od tego czy jest to badanie prywatne czy refundowane.

Badanie rezonansu magnetycznego, w zależności od diagnozowanej okolicy anatomicznej, trwa od 20 do 60 minut.

Badanie tomografii komputerowej trwa do 30 min.

Pacjent może uzyskać opis badania nawet w 2 godziny, jeśli skorzysta z usługi opis CITO. O szczegóły warto zapytać Rejestratorkę podczas rozmowy telefonicznej.