20 lipca 2021

Plan połączenia spółek – NZOZ Grupa Medical Sp. z o.o.


Plan połączenia spółek NZOZ Grupa Medical Sp. z o.o. z Bonus Diagnosta Sp. z o.o.

BD_NZOZ_GM_plan polaczenia_16072021