Zarząd TOMMA Diagnostyka Obrazowa S.A.

Anetta Komenda

Członek Zarządu


Absolwentka UKW w Warszawie oraz studiów podyplomowych na SGH, w trakcie MBA Zarządzanie w Podmiotach Leczniczych WSB Merito we współpracy z Franklin University. Ukończyła wiele kursów z zakresu zarządzania, sprzedaży, marketingu i coachingu.

Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu, w tym w branży medycznej od ponad 15 lat.

Zarządzała prywatną kliniką laryngologiczną oraz działem sprzedaży sprzętu chirurgicznego a także siecią salonów aparatów słuchowych w latach 2009 – 2013.

Swoją przygodę z Grupą TOMMA rozpoczęła jako Członek Zarządu w lipcu 2015 roku, wówczas właścicielem Spółki był fundusz inwestycyjny TAR HEEL CAPITAL II. Od początku odpowiadała za obszar rozwoju, sprzedaży i marketingu. Od maja 2019 roku Członek Zarządu w Bonus – Diagnosta Sp. z o.o. zależnej od spółki TOMMA. Współtworzyła strategię sprzedażowo-marketingową Spółki, która z sukcesem realizowana jest od kilku lat.

Razem z zespołem zaangażowanych współpracowników w ciągu niemal 9 lat doprowadziła do rozwoju małej, lokalnej firmy posiadającej 8 pracowni diagnostyki obrazowej do jednej z największych sieci ogólnopolskich, liczącej ponad 40 pracowni, zlokalizowanych na terenie całej Polski. W tym czasie przychód i EBIDTA spółki zwiększyły się blisko 7 krotnie.

Aktywnie uczestniczyła w procesie łączenia Spółek wchodzących w skład Grupy TOMMA, pochodzących z akwizycji w zakresie wdrażania standardów i wysokiego poziomu efektywności we wszystkich obszarach działalności. Odpowiada za strategiczne i operacyjne zarządzanie Spółkami w pełnym zakresie.

Prywatnie zainteresowana astronomią i ekologią.

Magdalena Cichocka

Dyrektor Centrów Diagnostycznych, Prokurent


Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Public Relations, co do dzisiaj z powodzeniem wykorzystuje w relacjach z personelem podległych pracowni
TOMMA, współpracującymi lekarzami, jak i zewnętrznymi jednostkami.

Z obszarem diagnostyki obrazowej związana od 2004 roku. Przez pierwsze lata swojej działalności w Spółce KIE (obecnie TOMMA) jako Dyrektor Regionalny odpowiedzialna za prowadzenie kilku pracowni diagnostycznych, działań handlowych związanych z dzierżawą aparatury radiologicznej, a także za stworzenie jednego z pierwszych w Polsce centrów Teleradiologii zdalnego opisywania badań funkcjonującego w trybie 24-godzinnym zarówno dla sieci własnej, jak i zewnętrznych jednostek. Dział Teleradiologii stał się drugim najważniejszym filarem biznesu Spółki.

Po przejęciu Spółki przez Fundusz Inwestycyjny objęła stanowisko Dyrektora Centrów Diagnostycznych i do chwili obecnej odpowiada za prowadzenie ponad 40 pracowni diagnostyki obrazowej zlokalizowanych na ternie całego kraju w zakresie organizacyjno-administracyjnym. W 2019 roku stworzyła nowy Dział Call Center obsługujący pacjentów komercyjnych,  a od 2023 roku również pacjentów NFZ, którym obecnie  zarządza. Od kilku lat pełni także rolę Prokurenta w Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. oraz w Spółce zależnej Bonus-Diagnosta Sp. z o.o.

Od ponad 20 lat współtworzy organizację, która stała się jedną z największych firm diagnostyki obrazowej w Polsce.

Prywatnie entuzjastka muzyki jazzowej.

Michał Siudziński

Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju, Prokurent


Absolwent UKW w Bydgoszczy specjalizacja samorządowo-regionalna oraz menadżerskich studiów podyplomowych na WSB w Toruniu. Obecnie w trakcie realizacji MBA Zarządzanie w Podmiotach Leczniczych WSB Merito we współpracy z Franklin University. Uczestnik wielu kursów z zakresu technik sprzedaży, marketingu i zarządzania.

Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w sprzedaży i zarzadzaniu zespołem. Swoje umiejętności zdobywał w pracy na rynku FMCG. Od ponad 14 lat związany z branżą medyczną zaczynając od firm farmaceutycznych poprzez diagnostykę laboratoryjną, sprzęt medyczny do diagnostyki obrazowej.

Doświadczenie w branży diagnostyki obrazowej rozpoczął w 2015 roku budując rynek badań prywatnych dla pierwszych pracowni komercyjnych spółki TOMMA należącej wówczas do funduszu inwestycyjnego TAR HEEL CAPITAL II . Następnie od stycznia 2016 roku objął stanowisko Managera ds. Rozwoju, a po uruchomieniu przez Grupę Tomma ponad 20 kolejnych pracowni, pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w Spółce. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Rozwoju zarówno w spółce Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. jak i Bonus – Diagnosta Sp. z o.o. Jest również Prokurentem w obu Spółkach.

Odpowiada za rozwój sieci pracowni i sprzedaż w 12 regionach na terenie całej Polski. Nadzoruje również umowy ogólnopolskie związane ze sprzedażą usług diagnostycznych i kształtuje politykę cenową Spółek. Podlega mu również Dział Inwestycji, Techniczny oraz IT.

Prywatnie miłośnik historii oraz filmów i literatury science fiction.