04 października 2017

Październik miesiącem walki z rakiem piersi


Październik, to miesiąc, w którym szczególną uwagę poświęcamy profilaktyce nowotworów piersi. Rezonans magnetyczny piersi to jedna z dwóch metod, obok mammografii, o najwyższej czułości  zarówno w profilaktyce, jak i diagnostyce tych chorób.

W przeciwieństwie do mammografii, rezonans magnetyczny jest badaniem nieinwazyjnym, wykonywanym przy użyciu pola elektromagnetycznego.

Podczas badania podawany jest środek kontrastujący, dzięki któremu można uwidocznić ewentualne zmiany onkologiczne już na wczesnym etapie (często nieuchwytne w konwencjonalnych metodach diagnostycznych- mammografii i ultrasonografii).

Rezonans magnetyczny piersi jest badaniem rekomendowanym również do oceny piersi po wszczepieniu implantów. W takim przypadku możliwe jest wykonanie badania bez podania środka kontrastującego (lekarz radiolog ocenia wtedy tylko stan implantów).

Jakie są wskazania do wykonania badania?

Badanie jest odpowiednie dla Pacjentek w każdym wieku. Rezonans magnetyczny stanowi  alternatywę dla mammografii u kobiet po 40. roku życia, jak i u kobiet obciążonych wyższym niż 20% względnym ryzykiem zachorowania na raka piersi. Badanie może być stosowane jako przesiewowe dla nosicielek mutacji genów BRCA1/BRCA2.

Rezonans magnetyczny jest wskazany u Pacjentek z rozpoznaniem nowotworu, celem określenia liczby ognisk i zakresu zmian. Metoda stanowi cenne wsparcie w diagnostyce, pozwala na ocenę i monitorowanie odpowiedzi na chemioterapię, jak i ocenę piersi po leczeniu oszczędzającym.

Dlaczego warto wykonać badanie rezonansu magnetycznego piersi?

Podczas badania wykorzystuje się jedynie pole magnetyczne, które nie stanowi zagrożenia dla zdrowia Pacjentek.

Rezonans pozwala wykryć zmiany nowotworowe już na wczesnym etapie. Dzięki zastosowaniu specjalnej cewki, badanie obejmuje zarówno piersi, jak i węzły chłonne pozwalając na szerszy obraz diagnozowania.

Badanie dostosowane jest do potrzeb wszystkich Pacjentek. W przeciwieństwie do klasycznej mammografii, jest w pełni diagnostyczne również w przypadku pań z małym biustem, a także, co charakterystyczne przede wszystkim dla młodych kobiet, z gęstym typem utkania piersi (z przewagą tkanki gruczołowej nad tłuszczową).

 

Jak przygotować się do badania rezonansu magnetycznego piersi?

  • badanie należy wykonać pomiędzy 6 a 14 dniem cyklu
  • od 1-2 miesięcy przed badaniem należy zrezygnować z terapii hormonalnej
  • w związku z koniecznością podania środka kontrastującego niezbędne jest dostarczenie aktualnego (nie starszego niż 7 dni) wyniku poziomu kreatyniny we krwi
  • nie należy jeść 3 godziny przed badaniem oraz pić 1 godzinę przed badaniem
  • podczas badania ubranie nie może zawierać elementów metalowych (pasek, cekiny, guziki itp.)
  •  Pacjentka nie może mieć również metalowych elementów w ciele (np. metalowe opiłki, sztuczna zastawka serca, metaliczne implanty ortopedyczne)
  • Pacjentka powinna upewnić się, że nie jest w ciąży, która stanowi przeciwwskazanie do wykonania badania

 

Zapraszamy do naszych pracowni wykonujących badanie rezonansu magnetycznego piersi w: Częstochowie, Gdańsku, Koszalinie, SzczeciniePoznaniu, WarszawieWrocławiu!