16 stycznia 2018

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania


Nadrzędnym celem TOMMA Diagnostyka Obrazowa S.A.  jest świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej na jak najwyższym poziomie jakości oraz ciągłe dążenie do jak najlepszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań Klientów, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.Nowa polityka jakości